TRANSPORT

- Asfaltkjøring - Massetransport - Langtransport - Lokal distribusjon - 

 

Vi ønsker å være samarbeidspartner for alle entreprenører, ingen oppdrag for små og ingen for store! 

Vi samarbeider med andre transportører og kan stille flere biler på kort varsel. Selv har vi pr dags dato 5 lastebiler.

Flere av disse er rigget for brøyting, og vi har kontrakt på vintervedlikehold av E18 og E39 med både Presis Vegdrift og Risa. 

 

VårE BILER